Moje lekcje
Język niemiecki Nauka Unitalent Lekcje

Moje lekcje

Na lekcje niemieckiego przyjmuję dzieci w wieku od 8 lat, uczniów gimnazjum i liceum oraz osoby dorosłe. Tryb indywidualny pozwala uzyskać najlepsze rezultaty, ale równie efektywna może być nauka niemieckiego w minigrupach (2-4 osoby). Moi uczniowie uzyskują wysokie noty na maturze, a także bardzo dobre miejsca na konkursach i olimpiadach językowych.

Język niemiecki nauka dzieci młodszych

Optymalny wiek na rozpoczęcie nauki to 8-10 lat. Im starsze dziecko, tym większe jego możliwości zapamiętywania i bardziej świadomego przyswajania wiedzy. Jeśli chodzi o język niemiecki – nauka od podstaw rozpoczęta w tym wieku to niemal gwarancja jego doskonałego opanowania.

Język niemiecki nauka dzieci z gimnazjum i liceum

Młodzież uczęszczająca do gimnazjum i liceum dysponuje wszystkim, co potrzebne do szybkiego uczenia się języka. Jednak z wiekiem przybywa obowiązków, a gdy brakuje czasu, łatwiej rozszerzać wiadomości z poznanego już w jakimś stopniu języka, niż dopiero zaczynać jego naukę. Dlatego jest to idealny wiek na efektywne rozwijanie znajomości języka, a w końcu na coraz pewniejsze jej wykorzystywanie.

Język niemiecki nauka dorosłych i zabieganych

W przypadku dorosłych nauka języka niemieckiego może również przynosić znakomite efekty. Jednakże niezbędnym warunkiem, który musi być spełniony, jest zachowanie systematyczności i determinacja w dążeniu do celu, co nie zawsze jest bywa łatwe. W skrócie, język niemiecki nauka niemieckiego powinna być przemyślaną decyzją.

Kontakt z uczniem i wiele metod jednocześnie

Nie istnieje jedna metoda nauczania, która sprawdzałaby się w przypadku każdego ucznia, ponieważ każdy jest inny. Najskuteczniejsza metoda to metoda "serca i rozumu". Jako nauczyciel po kilku lekcjach wiem, z jakimi typami uczniów i ich predyspozycjami językowymi mam do czynienia. Wykorzystując posiadaną wiedzę, wprowadzam elementy różnych metod, które pozwalają maksymalnie wykorzystać możliwości uczniów.

O lekcjach i sposobie prowadzenia

  • Starannie przemyślane i urozmaicone
  • Ćwiczenia i metody nauczania indywidualnie dobierane na podstawie obserwacji i analizy predyspozycji ucznia
  • Precyzyjnie zaplanowane, by czas na lekcji był w stu procentach wykorzystany
  • Wprowadzanie i utrwalanie słownictwa oraz zasad gramatyki, tak aby powtórka w domu była prosta, nie zabierała czasu i nie angażowała osób trzecich
  • W przypadku nieobecności ucznia przekazywanie materiałów z lekcji oraz wyjaśnienie nowych zagadnień.

Konsekwencja, odpowiedzialność i pełna informacja

Hasła, którymi się kieruję, to kreatywność, planowanie, odpowiedzialność, postępy i jakość. Jestem nauczycielem wymagającym i konsekwentnym. Nie przeszkadza to jednak w nawiązywaniu bardzo dobrego kontaktu z dziećmi i uczeniu ich języka niemieckiego w przyjemnej atmosferze.

W przypadku nauki języka niemieckiego u dzieci za bardzo ważny element uważam stałe informowanie rodziców na temat przerobionego materiału i czynionych postepów. Systematycznie dokonuję także podsumowania kolejnych etapów nauki, tak aby w każdym momencie rodzic miał szansę na pełny przegląd tego, co jego dziecko umie i ocenę efektywności mojej pracy.