Angielski vs niemiecki

Angielski vs niemiecki – pozory mylą

Angielski vs niemiecki – porównanie

Nauka języków obcych rozpoczyna się dziś często już w przedszkolu. Tym, ile w tym jest sensu, zajmiemy się innym razem. Istotne jest, że coraz więcej osób ma kontakt zarówno z językiem angielskim, jak i niemieckim. Angielski vs niemiecki – jak wypada proste porównanie tych dwóch języków, których najczęściej się uczymy?

Angielski vs niemiecki – na początku angielski

Nie ma żadnej dyskusji, który z tych dwóch języków jest górą w starciu angielski vs niemiecki. Naturalnie angielski bije na głowę niemiecki pod względem popularności, powszechności użycia. Nie znaczy to jednak, że nauka języków obcych może czy powinna kończyć się na nauce angielskiego.

O języku pierwszego wyboru, ale także absolutnie oczywistym miejscu „wice”, zajmowanym przez język niemiecki, piszemy na stronie Angielski czy niemiecki? Oto odpowiedź!.

Warto na nią zajrzeć. Okazuje się bowiem, że nauka drugiego języka, w tym wypadku nauka niemieckiego, może dać więcej korzyści, niż pierwszego.

Angielski vs niemiecki – start i falstart

Osoby, które uczą się jednocześnie obu języków, często rezygnują z nauki niemieckiego. Dlaczego? Język angielski wydaje się znacznie łatwiejszy. Osiągnięcie zdolności komunikatywnej w języku angielskim następuje dość szybko, ponieważ początkowo język ten nie atakuje ogromem zasad gramatycznych czy pisowni.

Uczeń nie jest zmuszony odmieniać czasowniki, poznawać i uczyć się końcówek, rodzajników, wielu form liczby mnogiej. W przeciwieństwie do niemieckiego.

Ale o tym, że jest to stan początkowy i jedynie przejściowy, przekonują się tylko najwytrwalsi. Przekonują się dopiero ci, którzy nie poddali się już na wstępie – na etapie poznawania gramatyki. I właśnie ci zyskują później najwięcej.

Angielski vs niemiecki – strach imieniem ‚Gramatyka’

Grammatik? Kein Problem! Niestety, w przypadku języka niemieckiego nie do końca. Dlaczego? Dlatego, że nauczenie się gramatyki niemieckiego wymaga początkowo pewnej dozy wysiłku. Następnie konsekwencji i nieco myślenia.

O ile to drugie „można przeżyć”, o tyle z pierwszym bywają problemy. To jednak w dużej mierze zależy od… nauczyciela niemieckiego.

Nauka niemieckiej gramatyki zakończona sukcesem? Możliwe, ale co najmniej jeden warunek musi być spełniony. Potrzebny jest dobry, konsekwentny i wymagający nauczyciel. Powinien potrafić dobrze wyjaśnić najważniejsze zasady, a następnie umiejętnie je wdrożyć i utrwalić.

Na koniec musi pozostać wymagający. Tylko w takich okolicznościach najszybciej i najmniej boleśnie przejdziemy przez pierwszy, najtrudniejszy etap nauki niemieckiego. W nagrodę potem jest już tylko coraz lepiej!

Nauka niemieckiego – im dalej, tym lepiej

Zdolność komunikatywna w języku niemieckim w końcu przychodzi, a ci, którzy przebrnęli przez trudniejszy początek, nagle zauważają, że niemiecki to język uporządkowany, przejrzysty i zrozumiały. Nie zaskakuje i dość szybko można zacząć czuć się w nim pewnie.

Od określonego momentu nabieramy przekonania, że ponieważ poznaliśmy zasady gramatyczne, mówimy poprawnie.

Sytuacja zaczyna się odwracać. Początkowo prosty angielski nagle przytłacza mnogością wyjątków, dużą dowolnością znaczeń i skomplikowanymi konstrukcjami np. dotyczącymi zastosowania większej niż w języku polskim liczby czasów.

Ponadto, od pewnego stopnia zaawansowania nauka angielskiego w głównej mierze zaczyna polegać na pamięciowym opanowywaniu dużej liczby nowych słówek, wyrażeń, często o wielu, rzadko oczywistych znaczeniach. Powód? Język angielski jest językiem wybitnie idiomatycznym.

W przeciwieństwie do niego w niemieckim to, co poznane, staje się pewne i gotowe do użycia. W krótkim czasie przekonujemy się, jak przejrzysty i uporządkowany jest to język.

Angielski vs niemiecki – i tak decyduje nauczyciel

Gramatyka języka niemieckiego to główny czynnik różnicujący podejście do obu języków. To on sprawia, że w starciu angielski vs niemiecki zwykle angielski jest górą i to on jest częściej wybierany.

A gramatyka niemieckiego jest bardzo logiczna, może nieco złożona, ale nie trudna. Raz opanowana daje poczucie pewności.
Aby to jednak było możliwe, należy ją dobrze poznać i zrozumieć. To jest podstawa, która musi być solidna. Do tego potrzebny jest jednak dobry nauczyciel.

Gramatyka języka niemieckiego przypomina matematykę. Nauczyciel niemieckiego, który jest dobrym matematykiem, wyłoży nam zasady gramatyczne tak, że wszystko będzie jasne i proste. Jak 2+2=4. A kto nie jest w stanie się tego nauczyć?

Więcej o niemiecki, nauce niemieckiego, skutecznym nauczycielu i efektywnych metodach na stronie Moje lekcje. Zapraszam!